ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА II У ГУ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

КОНКУРС

ИЗЈАВА 1

ИЗЈАВА 2