Одабир приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са јавним плаћањем

Преглед јавне набавке на Порталу јавних набавки

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда (енг)

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор 2

Друга измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору