Оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Сремска Митровица ради изградње објеката путем усменог јавног надметања

Оглас

Изјава

Пријава