ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ У ВЕЛИКИМ РАДИНЦИМА, број: 404-340/2019-IX

Преглед јавне набавке на Порталу јавне набавке

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Одлука о обустави поступка