Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда - Санација објекта бр.404-297/2019-V

Преглед јавне набавке на порталу ЈН

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка