Набавка грађевинског материјала и опреме за избегла лица на територији Града Сремска Митровица, број 404-247/2019-X

Преглед јавних набавки на Порталу јавних набавки

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору