Додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције дела система јавне расвете у Граду Сремска Митровица, бр. 404-242/2019-V расвете

Преглед јавне набавке на Порталу ЈН

Позив за подношење понуда-српски језик

Позив за подношење понуда- енглески језик

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

 Одлука о обустави поступка