ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2

Комисија