Пројекат „C Via C“ успева окупити Европљане за унапређење културе

Пројекат „C via C – Повезивање грађана и градова путем културе за укључиви раст“ је био одобрен за суфинансирање од Европске Уније кроз прогам Европа за грађане, мера 2.1. „братимљење градова.“
Вриједност ЕУ суфинансирање је 20.160,00 ЕУР. Носитељ пројекта је Пучко отворено училиште Вараждин (ПОУ Вараждин), док партнери су:
Људска универза Ормож (ЛУО) из Орможа, Словеније;
Људска универза Птуј (ЛУП) из Птуја, Словеније;
Мураменти Немзетисéги Терüлетфејлесзтéси Тáрсулáс из Тóтсзердахелy, Мађарске;

Туристичка организација Града Сремска Митровица из Сремска Митровице, Србије.
Главни догађаји су одржани у Вараждину, Хрватска, од 10/04/2019 до 12/04/2019

10.04.2019. Партнери су организовали презентације у Кино Гај, које су имали нагласак на активностима које промовишу кулутру сваке регије у пројекту, те истовремено на активностима које промовишу Европске вредности, од солидарности, интеркултуралног диалога и волонтерства до мултикултуралности у широј регији. Укључене су и посебне презентације уметности, музике и заната из Вараждина и регија партнера. Занатлије и особе које заступају локалне занате, презентовале су и специфичне сувенире и традиционална добра која представљају локални идентитет и културну баштину.

11.04.2019., ПОУ Вараждин је организовало радионицу и квиз о култури. Културни квиз служио је за упознавање учесника с историјом, традицијом и културном баштином сваке регије у Пројекту. Организован је групни рад, како би учесници из Вараждина, Сремске Митровице, Птуја, Орможа и Помурја могли развити нове пројектне идеје и разумети кораке које треба предузети да би се створили културни брендови који подстичу европске вредности.

12.04.2019., ПОУ Вараждин је организовала радионицу у вези са ЕУ вредностима и програмима. Садржај је укључивао презентацију смерница о томе како развити културни бренд за градове и места и детаљан преглед ЕУ програма „ЦРЕАТИВЕ ЕУРОПЕ“. Анера Стопфер, из Министарства културе Републике Хрватске и водитељка „Деск Креативна Еуропа“ у Загребу, представила је програм и добре праксе и објаснила како припремити пројекте који се фокусирају на културу. Како би се одржала сарадња и организовале даљње активности усмерене на културу, партнери су потписали Меморандум о разумијевању. „Ц Виа Ц“ се сматра као важни први корак у развоју већих пројеката који промичу културу у широј регији.

May 24_info_template_en_srb

Guidelines document_C Via C (3)