Израда конструкције пешачке стазе од бехатон плоча код Фудина, Булевар Константина Великог у Сремској Митровици, бр. 404-229/2019-V

Преглед јавне набавке на порталу ЈН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору