Teкуће одржавање објекта фудбалског клуба у Сремској Рачи, број: 404-201/2019-V

Преглед јавне набавке на порталу ЈН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору