Средства за противградну заштиту- противградне ракете, бр. 404-207/2019-ХI

Преглед јавних набавки на порталу ЈН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору