Услуге заштите животиња и биљака- Пољочуварска служба, број 404-81/2016-XI

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору