Саобраћајно-техничко уређење зоне О.Ш. „Трива Витасовић Лебарник“ у Лаћарку по партијама: Партија 1- Брзински дисплеји и Партија 2-ЛЕД сигнализације и пешачке ограде, 404-536/2018-VII

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација - Партија 1 и Партија 2

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору