ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА- Послови утврђивања пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге

Јавни конкурс

Изјава 1 

Изјава 2