Јавни конкурс за попуњавање положаја у Градској управи за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица – начелник Градске управе за опште и заједничке послове и имовину

Закључак Градског већа о расписивању Јавног конкурса

Оглас

Изјава 1

Изјава 2

Решење о именовању Конкурсне комисије