Принудна извршења- уклањање бесправно саграђених и постављених објеката, број:404-98/2018-VII

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору