Услуге чишћења - одржавање хигијене у зградама градске управе, бр. 404-95/2018-V

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору