Израда Идејног решења, Идејног пројекта и Пројекта за извођење семафоризације раскрснице у улици Вука Караџића и Шећер сокака у Сремској Митровици, бр.404-539/2017-ХIII

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора