Постављање клизалишта

Јавна набавка мале вредности услуга: Постављање клизалишта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација