Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица- Послови унапређења и управљања људским ресурсима

Јавни конкурс

Изјава 1

Изјава 2