Набавка и уградња лифта за потребе спортске дворане - базена у Сремској Митровици рд.бр.1.1.7.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора