СТАРТАП ПОДРШКА ЗА НОВЕ ПОСЛОВЕ
Немачка организација Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у Републици Србији, од јула 2024. године реализује четврту фазу пројекта „Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група”, који финансира Шведска влада преко Шведске агенције за међународни развој и сарадњу SIDA, а суфинансирају је градови и општине обухваћени пројектом. У четвртој фази пројекта обухваћено је 14 градова и општина, међу којима је и Град Сремска Митровица.

Циљ пројекта је подршка новим бизнис идејама, развој предузетништва и допринос пуној и продуктивној запослености.

У оквиру ове фазе пројекта заинтересована лица која имају реалне и одрживе пословне идеје, могу да конкуришу за помоћ у виду опреме/материјала за започињање или развој пословних делатности у вредности од:

• 2.100,00 евра и

• 3.600,00 евра уз услов запошљавања једног незапосленог лица који се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање.

За кориснике ће поред тога бити организоване пословне и стручне обуке у складу са потребама као и пословно саветовање.

Одобрене донације биће додељиване искључиво у виду опреме и материјала, без готовинских исплата.

Обавезе корисника који потпишу уговор о донацији са Хелпом су:

• Уплата учешћа од 10% укупне вредности дониране опреме на наменски текући рачун,

• Регистрација бизниса у складу са законодавством Републике Србије,

• Похађање пословних обука организованих од стране Хелпа.

Пријавни формулар представља полазни документ у процесу одабира корисника помоћи. На основу података наведених у пријави, представници Хелпа ће преговарати са оним кандидатима чија идеја највише обећава и који задовољавају све остале критеријуме.

Неопходно је дати комплетне и детаљне одговоре на сва питања. Молимо да уз попуњену пријаву обавезно приложите копију личне карте подносиоца захтева, копију дипломе (уколико је имате), копију потврде о регистрацији делатности (уколико је делатност регистрована).

Електронска пријава је отворена до 31.августа.

Контакт: Хелпова канцеларија у Београду, тел: 011 30 46 340

Пријава кликом овде (црвено дугме "Пријава▶️")