ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГУ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ - ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА

Конкурс

Комисија