ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРСИЛАЧКОГ РАДНОМ МЕСТА ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА III У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2