ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ У ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Конкурс

Образац пријаве

Комисија

Списак кандидата