КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ТЕЛЕВИЗИЈЕ У 2024. ГОДИНИ

1. Oдлука о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години
2. Oдлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у 2024. години
III-3. КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за телевизије у 2024. години
III-4. Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)
III-5. Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)
III-6. Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А
III-7. Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)
III-8. Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3)
III-9. Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)
III-10. Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Сл гласник РС број 6 од 26.01.2024.године

Изјаве - обрасци

Записник о бодовању Комисије са кратким биографијама
Ранг листа
Решење о именовању Комисије

Записник о раду Комисије, са ранг листом и предлогом о расподели средстава

Решење о додели средстава

 

Изјаве о објављивању/емитовању  произведеног медијског садржаја

Делта Телевизија

Сремска Телевизија

Радиотелевизија Панчево - Дунав телевизија