ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И МЕДИЈЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И МЕДИЈЕ