ИНТЕРНИ КОНКУРС У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2