ИНТЕРНИ КОНКУРС У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2