ИНТЕРНИ КОНКУРС У ГРАДСКОЈ УПРАВИ У ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ, УПРАВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ЛИЧНИХ СТАЊА

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2