КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА МЕЂУМЕСНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА МЕЂУМЕСНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, А ПОХАЂАЈУ ШКОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 

Конкурс

Пријава

Записник комисије са предлогом листе за регресирање дела трошкова међумесног превоза ученика средњих школа

Коначна листа

Решење о додели средстава

Обавештење о потписивању Уговора

Обавештење о датумима потписивања уговора

Захтев за накнаду трошкова