ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2