ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавни позив

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Образац 1

мера A-Прелиминарна ранг листа

мера Б-Прелиминарна ранг листа

мера В-Прелиминарна ранг листа

РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА:

мера А - Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа

мера Б - Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према нагрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима  

мера В - Набавка и инсталација котлова, на природни гас или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) за породичне куће и станове