Градско веће

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

  1. СЛОБОДАН ВУЈЧИЋ из Сремске Митровице,
  2. ЉИЉАНА БОЖИЋ из Мачванске Митровице,
  3. НАТАША БОЈАНИЋ из Лаћарка,
  4. ЗОРАН ПУХАЛИЋ из Сремске Митровице,
  5. ДР РАНКО ПОПОВИЋ из Лаћарка,
  6. БРАНКО ТОДОРОВИЋ из Сремске Митровице,
  7. МИРКО ДРАГОЈЛОВИЋ из Сремске Митровице,
  8. ЗЛАТКО НАЧЕВ из Сремске Митровице,
  9. ДР ЈОВАН НИКОЛИЋ из Сремске Митровице,