Огласи

21.01.2024
ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Оглас
Изјава
Пријава

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Пријава
Изјава
Исправка огласа

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Оглас
Закључак

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Оглас

 

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Oглас
Изјава
Пријава

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Оглас
Изјава
Пријава

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Оглас
Закључак

ИСПРАВКA ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА И ОГЛАСНОГ ОБЈЕКТА – БИЛБОРДА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  ОБЈАВЉЕНОГ 01.02.2023. ГОДИНЕ
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА И ОГЛАСНОГ ОБЈЕКТА –БИЛБОРДА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Оглас
Изјава
Пријава

 

 

28.12.2022. 
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Оглас
Изјава
Пријава

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Оглас
Закључак

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКAТА ПУТЕМ УСМЕНОГ  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Оглас
Изјава
Пријава

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Изјава
Пријава

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Изјава
Пријава

 

ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Изјава
Пријава

 

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Изјава
Пријава

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ  У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Изјава
Пријава

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКAТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Изјава
Пријава

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ   НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКAТА  ПУТЕМ УСМЕНОГ  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Изјава
Пријава

 

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Оглас
Закључак о ценама

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE  ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас
Изјава
Пријава

 

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Оглас
Закључак о ценама


ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE  ПОКРЕТНЕ СТВАРИ –  ВОЗИЛО МАРКЕ RENAULT MASTER BUSL 3HL 93M5 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава

Пријава

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАМЕТАЊА

Оглас

Изјава

Пријава

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава

Пријава

ДРУГИ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE  ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ДЕМОНТИРАНИХ СВЕТИЉКИ СА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА КОЈЕ СУ ОДРЕЂЕНЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава

Образац пријаве

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE  ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ДЕМОНТИРАНИХ СВЕТИЉКИ СА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА КОЈЕ СУ ОДРЕЂЕНЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава

Образац пријаве

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ   НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА  ПУТЕМ УСМЕНОГ  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (РАДНА ЗОНА “БАРИЦЕ” МАНЂЕЛОС – РАДНО – ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, СКЛАДИШНИ ОБЈЕКТИ И ОБЈЕКТИ КОМПАТИБИЛНИ ОБЈЕКТИМА ОСНОВНЕ НАМЕНЕ)

Оглас

Изјава

Пријава

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ   НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА  ПУТЕМ УСМЕНОГ  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава

Пријава

 

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ  У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА И ОГЛАСНОГ ОБЈЕКТА -  БИЛБОРДА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава

Пријава

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА (Други круг)

Оглас

Закључак о ценама

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Оглас

Закључак о ценама

 

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОДА 2020.ГОДИНЕ

Одлука

Образац

Изјава

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава 1

Изјава 2

Пријава 1

Пријава 2

Информација о локацији - важи за обе парцеле

 

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОДА 2020.ГОДИНЕ

Одлука

Образац

Изјава

 

ЗАКЉУЧАК О ПОНИШТЕЊУ ОГЛАСА О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Закључак

 

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Оглас

Писана понуда - физичка лица и предузетници 

Писана понуда – правна лица 

 

 

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ

Одлука

Образац

Изјава

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава 

Пријава

 

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава 

Пријава

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

Оглас

Изјава 

Пријава

 

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

Оглас

Изјава 

Пријава

 

ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА И СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7409/2 К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ   НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА  ПУТЕМ   УСМЕНОГ  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава 

Пријава

 

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Изјава 1

Изјава 2

Пријава 1

Пријава 2

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Оглас

Закључак

 

 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Пријава - Север 1

Пријава - Север 2

Изјава - Север 1

Изјава - Север 2

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА И ОГЛАСНОГ ОБЈЕКТА - БИЛБОРДА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Пријава

Изјава

Захтев за издавање потврде

Захтев за издавање уверења

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Оглас

Закључак

 

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Oглас

Изјава о прихватању услова из огласа

Образац пријаве за учешће

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ  У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА И ОГЛАСНОГ ОБЈЕКТА –БИЛБОРДА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Захтев за издавање потврде

Захтев за издавање уверења

Пријава 

Изјава