Начелник Градске управе за пољопривреду

Владимир Настовић

Рођен 21.04.1971. године, у Сремској Митровици. Основну школу завршава у Манћелосу, а Средњу пољопривредну школу у Сремској Митровици. Дипломира на Пољопривредном  факултету  Универзитета у Новом Саду, смер сточарство, 1996. године, и стиче звање дипломирани инжењер пољопривреде.

Од 1997. до 2005. године, ради на месту стручног  сарадника у а.д. „Митросрем“, Сремска Митровица. Такође обавља послове стручног  сарадника у Привредном друштву „Сано” Нови Сад.

Од 2012. године обавља послове начелика Градске управе за пољопривреду Града Сремска Митровица.

Ожењен, отац једног детета.Адреса: Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 52, 53
Тел. 022/610-623, 022/215-21-29
Email: vladimir.nastovic@sremskamitrovica.org.rs