Градска управа за буџет и локални економски развој

Начелник: Душко Шарошковић

Адреса: Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 50/II
Tел. 022/610-632
e-mail: gubudzet@sremskamitrovica.org.rs