Прехрамбено-шумарска и хемијска школа

Ми смо средња стручна школа која васпитава и образује ммладе људе спремне да одговоре захтевима посла у складу са европским стандардима или за даље школовање, настојимо да ученици стекну квалитетна знања и вештине, али и да умеју да их примене у будућем раду.
Посебну пажњу посвећујемо васпитној улози школе и у том смислу негујемо односе засноване на међусобном уважавању и поштовању; развијамо критичко мишљење код ученика, учимо их одговорности и усвајању свих оних вредности које су претпоставка за целовит развој личности и за одговоран и ангажован живот.

 Адреса: Змај Јовина бр.3
Телефон/факс: 022/623-385/ 022/622-352
Еmail: direktorpsh@neobee.net

www.psh-skola.edu.rs

Образовни профили:
Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
Пољопривредни техничар
Прехрамбени техничар
Шумарски техничар
Оператер за израду намештаја
Месар