ОШ "Добросав Радосављевић Народ"

Школство у Мачванској Митровици датира од 1834.године, када је некадашњи турски хан који се налазио поред скеле на Сави у Мачванској Митровици био прва зграда школе.

Следећа школска зграда је била саграђена 1872.године у центру у Мачванској Митровици.  Прве школске  зграде су често високе воде Саве топиле.  Међутим почетком 20 века грађен је одбрамбени насип до тад је радила и та школска зграда да би 1903. Због великог промета и гужве Крста Остојић трговац из Мачве гради нову школу у центру Мачванске Митровице.

1903. године отворена је нова школа у Мачванској Митровици која је била у функцији све до 1964.године. Та зграда до данашњег дана стоји у центру Мачванске Митровице и заштићена је као споменик културе. Испред зграде те године су засађена и два Црна бора који до данашњег дана ту стоје. 1904.године школовање је било обавезно за сву варошку дећу.

Први учитељ је био Петар Димитријевић из Меленаца, тад је школа имала око 20 ученика, а предмети су били:  молитве, катихизме, црквана историја, познавање слова, срицање буквара, читање чаславца, читање псалтира, вежбање рачуна сва четири вида (сабирање, одузимање, множење и дељење) и вежбање рукописа. Следећи учитељ је био Јеремија Ђорђевић, био је богослов и он је за свој рад добијао тадашњих 100 талира и именован је од  Митровачке општине.

Сви неоправдани изостанци су били кажњавани новчано или затворском казном. Од 1914-1918.године школа због ратног стања није радила. Услед великог поваћања ученика школска зграда није могла да прими све ђаке настава се изводила чак и у Милованчевића кући.

1960.године спојена је школа из Салаша Ноћајског са школом у Мачванској Митровици. 1962.године спојена је и Засавица 2 са школом у Мачванској Митровици.

1963.године гради се нова школска зграда и 8.јануара 1964.године усељава се у нову школску зграду са 635 ученика. 1967.године услед повећања броја ученика дограђене су још две учионице. 1976.године интегрисана је школа тако да је централна или матична школа била у Мачванској Митровици и шест издвојених одељења: Салаш Ноћајски, Ноћај – осморазредна школа, Раденковић, Равње-осморазредна школа, Засавица 1 и Засавица 2.

Године 2016. почела је изградња прве фаза нове школске зграде рушењем фискултурне сале и кабинета техничког образовања. У септембру 2018. године се усељавамо у нову школску зграду. Током лета 2019.године руши се и остатак старе школске зграде и прирема терен за наставак друге фазе школе (фискултурна сала, кабинет техничког образовања, продужени боравак, кухиње и трпезарије).Адреса: Мачвански кеј бр. 29, Мачванска Митровица
Телефон/факс: 022/610-321/ 022/651-820
Е mail: osdrnmm@hotmail.com

www.osdrnarod.edu.rs
Подручна одељења: Салаш Ноћајски,Ноћај, Равње, Раденковић, Засавица1, Засавица 2