ЈКП Регионална депонија “Срем-Мачва”

Јавно комунално предузеће Регионална депонија “Срем-Мачва” Сремска Митровица је основано, сагласно одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, за послове претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама са територија градова Сремска Митровица и Шабац.

Претежна делатност предузећа је:
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан.

Остале делатности предузећа су:
38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

35.21 Производња гаса

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

49.41 Друмски превоз терета

52.10 Складиштење

52.24 Манипулација теретом

52.29 Остале пратеће активности у саобраћају

70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

74.20 Техничко испитивање и анализеСветог Димитрија 13
22000, Сремска Митровица
Тел. 022/618-115

Санитарна депонија “Јарак”
Јарачки пут бб,22000 Сремска Митровица
Тел. 022/810-099
фаx: 022/ 810-097

office@srem-macva.rs
www.srem-macva.rs

РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАДОВЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ШАБАЦ И ОПШТИНЕ РУМА, ШИД И БОГАТИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАДОВЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ШАБАЦ И ОПШТИНЕ РУМА, ШИД И БОГАТИЋ

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.03.2022.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.06.2022.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.09.2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.03.2021.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.06.2021.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.09.2021.

4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.12.2021.
 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 2021.