Визиторски центар - Царска Палата

Прва систематска археолошка истраживања Сирмијума почела су 1957. године, са Царском палатом (локалитет 1а). Локалитет је откривен приликом припреме терена за изградњу стамбене зграде. Радови су најпре заустављени привремено, а затим трајно када су откивени масивни зидови, остаци грејног система и подни мозаици. Откриће римског циркуса (хиподром код Грка) у непосредној близини палате пружио је пресудне аргументе да се објекат идентификује као царска палата.
Грађевински комплекс палата-циркус је један од најважнијих археолошких налазишта у Сремској Митровици. Подигнут је крајем II или почетком IV века у југоисточном, елитном делу града,  уз реку Саву. Безбедност су му је  пружао новоизграђени градски  одбрамбени зид.
Царске палате у римско доба су имале службени простор за обављање царских дужности (официјелни део), а такође и приватне просторије за становање цара и његове породице (резиденцијални део). Циркуси подигнути уз палате представљају званичан архитектонски склоп за церемонијално показивање владара свом народу. У њима су се одвијале трке колима које су биле најпопуларнији спорт у античком свету. Римски циркуси су познати широм царства, а  Сирмијумски циркус је једини који је до сада откривен у нашој земљи.
На локалитету се данас може видети само један део империјалног комплекса. Презентовани зидови и подови у већем делу представљају стамбени део палате. О луксузној унутрашњој декорацији сведоче фрагменти фресака, мозаички подови, архитектонска декорација од разноврсног камена који је допреман са разних страна света: из Египта, Мале Азије, Грчке, Италије... Инсталације за загревање топлим ваздухом откривене су испод скоро сваког пода просторија палате. О дужини настањивања и честој употреби палате сведоче бројне преправке, мозаички подови у неколико нивоа и бројни археолошки налази.Тeлефон: 022/621-568
Адреса: Светог Димитрија 10
E-mail: sm.zzsksm@neobee.net  

www.zavodsm.rs
www.carskapalata.rs