Урбанистички планови

ОГЛАС - ПДР - МАСЛАЧАК - ИСПРАВЉЕН
ПДР - МАСЛАЧАК - ИСПРАВЉЕН

ОГЛАС - МРЈУ - ИЗВОРИШТЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ
ГРАФИЧКИ ДЕО:
ИЗВОД ИЗ ГУПа
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО И ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА