Урбанистички планови

ОГЛАС - МЕТАЛФЕР - ПРАШИНА ИЗ ЕЛЕКТРОЛУЧНЕ ПЕЋИ 
01. ГЛ 1040 ИДР - СВЕСКА 1 - АРХИТЕКТУРА-ПОТПИСАН
02. ПРИЛОГ 10.1 - САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК ЕП Н+М
03. САГЛАСНОСТ  - ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

04. САГЛАСНОСТ  - ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
05. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УП-6-VII-23

 

ОГЛАС - ПДР - ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У МАРТИНЦИМА
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ГРАФИЧКИ ДЕО

ОГЛАС - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ - ШЕЋЕР СОКАК
УП - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ - ШЕЋЕР СОКАК