Начелник Градске управе за образовање

Зоран  Ђурић

Рођен је 1966. године у Сремској Митровици где завршaва  Основну школу „Бошко Палковљевић Пинки“ и Средњу школу „Иво Лола Рибар“, педагошки смер.

Уписује Факултет спорта и физичке културе у Новом Саду 1985.године, смер професор физичке културе, и дипломира 1992. године.

По завршетку студија ради у Основној школи „Јован Јовановић Змај“  у подручном одељењу у Јарку, а од 1996. године ради као професор физичког васпитања  у матичној школи ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Митровици.

Од  2003. године обавља  функцију директора ОШ „ Јован Јовановић Змај“ у Сремској Митровици.

За в. д. начелника Градске управе за образовање именован  је 7. децембра 2020. године. 

Ожењен је, отац једног детета.Адреса: Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица, 
Канцеларија бр. 29
Тел. 022/215-2908
Еmail: 
zoran.djuric@sremskamitrovica.org.rs