Комисија за спровођење комасације у КО Шашинци

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОМ ДОСТАВЉАЊУ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ У КО ШАШИНЦИ

Решења чији су бројеви записника 36, 660, 667

Решења чији су бројеви записника 74, 210, 590

Решења чији су бројеви записника 94, 411

Решења чији су бројеви записника 99, 953

Решења чији су бројеви записника 141, 378, 612

Решења чији су бројеви записника 254, 219, 327, 379

Решења чији су бројеви записника 339, 303, 403, 30, 630, 641

Решења чији су бројеви записника 353, 221, 593, 870, 963, 977

Решења чији су бројеви записника 390,355, 221, 733, 728

Решења чији су бројеви записника 451, 452, 78

Решења чији су бројеви записника 502, 646, 661

Решења чији су бројеви записника 511, 679, 531,

Решења чији су бројеви записника 524, 501, 497, 744, 913, 661, 662, 411

Решења чији су бројеви записника 548, 509, 561

Решења чији су бројеви записника 554, 324

Решења чији су бројеви записника 554, 765, 935

Решења чији су бројеви записника 590, 642, 728, 730, 977, 966, 965

Решења чији су бројеви записника 606, 913, 908, 682, 752, 751, 759, 760

Решења чији су бројеви записника 630, 904, 733

Решења чији су бројеви записника 684, 323

Решења чији су бројеви записника 691, 956, 689, 790

Решења чији су бројеви записника 694, 322, 355

Решења чији су бројеви записника 707, 817, 921, 909, 763, 733, 224, 225

Решења чији су бројеви записника 728, 503, 562, 974, 586

Решења чији су бројеви записника 728, 730, 717, 123, 122, 316, 867, 302

Решења чији су бројеви записника 731, 981

Решења чији су бројеви записника 769

Решења чији су бројеви записника 787, 786, 882, 887, 733, 943, 942

Решења чији су бројеви записника 893, 896, 831

Решења чији су бројеви записника 902, 964

Решења чији су бројеви записника 913, 668

Решења чији су бројеви записника 915, 933, 684

Решења чији су бројеви записника 932, 772, 991

Решења чији су бројеви записника 964, 944, 57

Решења чији су бројеви записника 969, 958, 514, 497, 910, 913, 780, 558

Решења чији су бројеви 578, 821,842, 878, 901, 415, 440, 486, 567, 596, 840, 865, 875, 903, 947, 994, 984

Решења чији су бројеви 88, 861