Одлуке

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024. ГОДИНУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2019

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2019

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 2019

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019 ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКАО УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ (У ПРИМЕНИ ДО 31.12.2016.)

ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (ПРИМЕНА 01.01.-31.12.2014.)

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (ПРИМЕНА ОД 01.01.2015.)

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (ПРИМЕНА ОД 01.01.2015.)

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2013. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2017)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ПРИМЕНА 01.01.-31.12.2014.)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ПРИМЕНА ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2017.)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2018.)

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ)

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ)

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ