Специјални резерват природе "Засавица"

Засавица се налази у југоисточном делу Европе, у Србији, на подручју јужне Војводине и северне Мачве, источно од реке Дрине и јужно од реке Саве, на територији општина Сремска Митровица и Богатић.

Природно добро се налази између 44° 52′ 56“ и 44° 58′ 04“ северне географске ширине и 19° 24′ 07“ и 19° 36′ 31“ источне географске дужине (по Гриничу).

Простором доминира речни биотоп, кога чини речица Засавица и притока Батар у укупној дужини од 33,1км. У еколошком низу смењују се водени и мочварни екосистеми са фрагментима поплавних ливада и шума.

Укупна површина резервата је 1825 ха од чега је 675 ха у првој категорији заштите. Кичму резервата чине водена површина каналâ Јовац и Прекопац, каналисан и природни ток потока Батар, као и сама речица Засавица, која преко канала Богаз има директну везу са реком Савом. Засавица се подземним путем напаја и водом из реке Дрине и гравитационо са планине Цер. Припада Црноморском сливу и једно је од од последњих изворно очуваних мочварних подручја, идући од севера ка југу Србије.

Мирна и питома, као река равнице, омогућила је опстанак бројном и разноврсном биљном и животињском свету. Да би тај свет био очуван сама Засавица и њено приобаље стављено је под заштиту Државе 1997. године, као природно добро И категорије од изузетног значаја, на предлог Завода за заштиту природе Србије.

На националној мрежи заштићених подручја Рамсара (мочварна и друга влажна подручја према Конвенцији о заштити мочварних подручја коју је наша земља ратификовала) Засавица се нашла на листи Рамсарских подручја у Србији (прогласена 2009. године као девето Рамсарско подруће у Србији). , а према класификацији Међународне уније за заштиту природе (ИУЦН) као подручје управљања стаништима и врстама (Хабитат анд специес менагмент ареа) има ИВ категорију. Од 2001. године Засавица је постала члан Еуропарк Федерације.Aдреса: Светог Саве 19
22000 Сремска Митровица
Телефон: 022/614-300
Еmail: zasavica@zasavica.org.rs

www.zasavica.org.rs

 Засавица

 Засавица камповање