ОДБОР НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ОДРЖАО СЕДНИЦУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, уз присуство Државне ревизорске институције, одржао је данас седницу у Сремској Митровици. Између осталог разматран је и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину.
У оквиру мера које су дефинисане у циљу јачања екстерног надзора над јавним финансијама, предвиђено је и остваривање одређених активности ДРИ и Одбора за финансије, у екстерном надзору над јавним финансијама, у оквиру контролне функције Народне скупштине. Како би такве мере
биле остварене, Одбор за финансије, одржава седнице ван седишта Народне скупштине, на којима се разматрају извештаји о ревизији консолидованих финансијских извештаја буџета и правилности пословања ревидираних субјеката, а чији циљ је подизање свести на централном и локалном нивоу
власти о значају налаза ревизије и препорука ДРИ, као и јачање свести о улози парламентарног надзора над јавним финансијама.
Како је приликом поздравног обраћања изјавио заменик градоначелнице, Петар Самарџић, Град Сремска Митровица и ДРИ су годинама уназад остваривали коректну, успешну сарадњу, и изградили партнерски однос у ком се ДРИ увек посматрала као битан корективни фактор у унапређењу пословања локалне самоуправе. Уважавањем свих корективних мера и препорука ДРИ, доприноси се отклањању свих недостатака и сврсиходнијем пословању буџетских корисника, као и контролисаној потрошњи локалних јавних средстава.