Агенција за рурални развој града

Директор: Душица Павловић

E-mail: d.pavlovic@arrsm.rs

Телефон: 022/610-573

www.arrsm.rs

Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица пружа бесплатне стручно саветодавне и консултантске услуге корисницима у домену локалног руралног развоја, поклањајући једнаку пажњу пољопривреди, руралној инфраструктури, сеоском туризму, социјалној политици, заштити животне средине и осталим елементима политике руралног развоја. Посредством медијских партнера, друштвених мрежа, wеб страница, СМС сервиса и осталих канала информисања, Агенција на локалном нивоу обавештава пољопривреднике и субјекте сеоског турузма о актелним конкусима, отвореним кредитним линијама и свим актуелностима у овим областима и пружа административно техничку подршку корисницима око прикупљања потребне документације ради аплицирања за подстицајна средства код различитих органа. Агенција представља спону између локалних руралних субјеката и свих оних  институција које своје напоре и средства усмеравају ка унапређењу пољопривреде и руралног развоја.