Бирачки одбори стални састав

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ 1

Објављено: 23.03.2022. године у 13:20 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  2

Објављено: 23.03.2022. године у 13:21 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  3

Објављено: 23.03.2022. године у 13:22 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  4

Објављено: 23.03.2022. године у 13:23 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  5

Објављено: 23.03.2022. године у 13:24 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  6

Објављено: 23.03.2022. године у 13:25 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  7

Објављено: 23.03.2022. године у 13:26 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  8

Објављено: 23.03.2022. године у 13:27 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  9

Објављено: 23.03.2022. године у 13:28 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  10

Објављено: 23.03.2022. године у 13:29 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  11

Објављено: 23.03.2022. године у 13:30 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  12

Објављено: 23.03.2022. године у 13:31 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  13

Објављено: 23.03.2022. године у 13:32 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  14

Објављено: 23.03.2022. године у 13:33 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  15

Објављено: 23.03.2022. године у 13:34 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  16

Објављено: 23.03.2022. године у 13:35 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  17

Објављено: 23.03.2022. године у 13:36 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  18

Објављено: 23.03.2022. године у 13:37 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  19

Објављено: 23.03.2022. године у 13:38 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  20

Објављено: 23.03.2022. године у 13:39 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  21

Објављено: 23.03.2022. године у 13:40 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  22

Објављено: 23.03.2022. године у 13:41 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  23

Објављено: 23.03.2022. године у 13:42 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  24

Објављено: 23.03.2022. године у 13:43 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  25

Објављено: 23.03.2022. године у 13:44 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  26

Објављено: 23.03.2022. године у 13:45 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  27

Објављено: 23.03.2022. године у 13:46 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  28

Објављено: 23.03.2022. године у 13:47 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  29

Објављено: 23.03.2022. године у 13:48 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  30

Објављено: 23.03.2022. године у 13:49 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  31

Објављено: 23.03.2022. године у 13:50 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  32

Објављено: 23.03.2022. године у 13:51 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  33

Објављено: 23.03.2022. године у 13:52 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  34

Објављено: 23.03.2022. године у 13:53 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  35

Објављено: 23.03.2022. године у 13:54 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  36

Објављено: 23.03.2022. године у 13:55 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  37

Објављено: 23.03.2022. године у 13:56 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  38

Објављено: 23.03.2022. године у 13:57 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  39

Објављено: 23.03.2022. године у 13:58 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  40

Објављено: 23.03.2022. године у 13:59 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  41

Објављено: 23.03.2022. године у 14:00 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  42

Објављено: 23.03.2022. године у 14:01 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  43

Објављено: 23.03.2022. године у 14:02 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  44

Објављено: 23.03.2022. године у 14:03 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  45

Објављено: 23.03.2022. године у 14:04 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  46

Објављено: 23.03.2022. године у 14:05 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  47

Објављено: 23.03.2022. године у 14:06 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  48

Објављено: 23.03.2022. године у 14:07 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  49

Објављено: 23.03.2022. године у 14:08 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  50

Објављено: 23.03.2022. године у 14:09 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  51

Објављено: 23.03.2022. године у 14:10 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  52

Објављено: 23.03.2022. године у 14:11 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  53

Објављено: 23.03.2022. године у 14:12 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  54

Објављено: 23.03.2022. године у 14:13 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  55

Објављено: 23.03.2022. године у 14:14 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  56

Објављено: 23.03.2022. године у 14:15 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ  57

Објављено: 23.03.2022. године у 14:17 часова

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 1

Објављено: 29.03.2022. у 08.00

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 2

Објављено: 29.03.2022. у 08.02

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 3

Објављено: 29.03.2022. у 08.04

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 4

Објављено: 29.03.2022. у 08.06

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 5

Објављено: 29.03.2022. у 08.09

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 6

Објављено: 29.03.2022. у 08.11

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 8

Објављено: 29.03.2022. у 08.13

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 9

Објављено: 29.03.2022. у 08.15

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 10

Објављено: 29.03.2022. у 08.17

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 11

Објављено: 29.03.2022. у 08.20

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 12

Објављено: 29.03.2022. у 08.22

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 14

Објављено: 29.03.2022. у 08.26

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 16

Објављено: 29.03.2022. у 08.30

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 18

Објављено: 29.03.2022. у 08.32

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 19

Објављено: 29.03.2022. у 08.34

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 20

Објављено: 29.03.2022. у 08.36

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 21

Објављено: 29.03.2022. у 08.38

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 22

Објављено: 29.03.2022. у 08.40

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 23

Објављено: 29.03.2022. у 08.42

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 24

Објављено: 29.03.2022. у 08.44

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 25

Објављено: 29.03.2022. у 08.46

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 26

Објављено: 29.03.2022. у 08.48

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 27

Објављено: 29.03.2022. у 08.50

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 28

Објављено: 29.03.2022. у 08.53

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 31

Објављено: 29.03.2022. у 08.55

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 32

Објављено: 29.03.2022. у 08.57

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 33

Објављено: 29.03.2022. у 09:00

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 34

Објављено: 29.03.2022. у 09:02

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 35

Објављено: 29.03.2022. у 09:04

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 36

Објављено: 29.03.2022. у 09:06

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 37

Објављено: 29.03.2022. у 09:08

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 38

Објављено: 29.03.2022. у 09:10

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 39

Објављено: 29.03.2022. у 09:12

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 40

Објављено: 29.03.2022. у 09:14

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 41

Објављено: 29.03.2022. у 09:16

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 42

Објављено: 29.03.2022. у 09:18

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 43

Објављено: 29.03.2022. у 09:20

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 44

Објављено: 29.03.2022. у 09:22

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 46

Објављено: 29.03.2022. у 09:24

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 47

Објављено: 29.03.2022. у 09:27

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 49

Објављено: 29.03.2022. у 09:30

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 50

Објављено: 29.03.2022. у 09:32

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БM 51

Објављено: 29.03.2022. у 09:34

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 52

Објављено: 29.03.2022. у 09:36

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 53

Објављено: 29.03.2022. у 09:38

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 55

Објављено: 29.03.2022. у 09:40

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 56

Објављено: 29.03.2022. у 09:42

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НС БМ 57

Објављено: 29.03.2022. у 09:44

 

РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ 5

Објављено: 31.03.2022. у 10:35

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ 23

Објављено: 31.03.2022. у 10:37

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ 26

Објављено: 31.03.2022. у 10:38

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ БМ 54

Објављено: 31.03.2022. у 10:39